A A A

COMITETUL DIRECTOR

-Dr.Dumitrescu Spiridon-Manager Spital

-Dr.Popescu Alina Virela- Director Medical

- Ec.Dediu Marilena-Director Financiar Contabil

 

 

COMITETUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

 -Dr.Dumitrescu Spiridon- manager spital - presedinte CSU

 -Dr.Popescu Alina Viorela- director medical - loctiitor  implicat in toate activitatile

 -Ec.Dediu Marilena - director financiar contabil -  responsabil cu asigurarea resurselor  financiare desfasurarii activitatilor 

- Ing.Parota Gheorghe  - comp.achizitii  - responsabil cu asigurarea aprovizionarii ritmice a sectiilor  ( inclusiv pentru resursele materiale suplimentare solicitate )

- Dr.Negru Liana- medic coordonator sectia I- responsabil cu coordonarea activitatii sectiei si comunicarea cu conducerea spitalului.

- Dr.Tiganila Robert George - medic specialist  sectia II- responsabil cu coordonarea activitatii sectiei si comunicarea cu conducerea spitalului.

-  As.med.Negus Marinela -  asistent sef sectie I - responsabil cu coordonarea  activitatii  de acordare  a primului ajutor

 - As.med. Vulpe Gina - asistent sef sectie II - responsabil cu coordonarea  activitatii  de acordare  a primului ajutor

 - As.med.farmacie  Ene Corina - responsabil cu furnizarea de medicamente  catre sectii

 - Bch.Nicolae Iuliana - sef laborator  - responsabil cu efectuarea analizelor

 - Ref.de spec..Stefan Vasile - comp.administrativ - responsabil cu controlul accesului  in spital si asigurarea mijloacelor de transport necesare  pentru transferul pacientilor intre sectii  sau evacuarea unor sectii, precum si paza in spital

 - Soare  Iordana  - comp.RUNOS - responsabil cu centralizarea solicitarilor  de personal , redistribuirea  personalului  intre sectii  si convocarea  de personal suplimentar (din spital sau din exteriorul lui )

 - Ref.de spec.Micut Victorita -comp.statistica  -  responsabil de asigurarea comunicarii cu sectiile  si cu esaloanele superioare.

 - Malache Cornel - magaziner - responsabil cu asigurarea aprovizionarii ritmice a sectiilor  (inclusiv  pentru resursele materiale  suplimentare solicitate )

 - Medicul de garda - loctiitor al directorului medical  pe care il inlocuieste  in caz de indisponibilitate a acestuia.

 

 

COMITETUL DE PREVENIRE  AL INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE  DIN CADRUL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CALARASI

-Presedinte- Dr.Truica Camelia - coordonator compartiment de prevenire  IAAM

- Membru - Dr.Popescu Alina- director medical

- Membru- Dr.Tiganila Robert George - responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor

-Membru - Dr.Negru Liana - medic specialist pneumologie coordonator sectia I

- Membru  - Iacob Daniela -  Farmacist

-Membru - Nicolae Iuliana - coordonator  laborator analize medicale

- Membru- Negus Liliana Marinela- asistent medical principal sef sectia I

-Membru - Vulpe Gina - asistent medical principal sef sectia II

- Membru - Ene Corina  - asistent medical principal farmacie

- Membru - Rosu Florina - asistent medical principal

 

 

 

GRUPUL / COMITETUL RESPONSABIL CU INTERVENTIA  IN EPIDEMIILE   DE INFECTII NOSOCOMIALE

-Dr.Popescu Alina Viorela-director medical

-Dr.Verinceanu Elena -medic primar,şef secţie II

-Neguş Marilena -asistent medical princ. - şef secţie I

-Vulpe Gina-asistent medical principal şef secţie II

-Rosu Florina-asistent medical princ. infecţii nosocomiale

 

COMITETUL PENTRU UTILIZAREA  ANTIBIOTICELOR  SI FARMACOVIGILENTA 

-Dr.Popescu Alina Viorela-director medical

-Dr.Negru Liana - medic coordonator sectia I

-Dr.Tiganila Robert George  - medic specialist pneumolog sectia II

- Dr. Vasiliu Virgiliu Valentin - medic specialist pneumolog sectia II

-Dr.Truica Camelia -medic primar epidemiolog

- Iacob Ionela - Farmacist

-As.med.pr. Ene Corina- farmacie