A A A

   SERVICII MEDICALE SPITALICESTI an 2020

 

 

Antet vedere -acreditare varianta FINALA.doc Left.png
 SPITALUL  DE  PNEUMOFTIZIOLOGIE  CALARASI           Antet vedere -acreditare varianta FINALA.doc Right.png

Strada Varianta Nord nr.2 , Loc.Călărași

Jud.Călărași , cod 910053

                                                                                                                                           Telefon : 0242 /313180, 0242 / 333507,  0242 / 313180                                            

                                                                Fax :0242 / 313180 

                                                         Email : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG vor afişa următorii indicatori:
         
  ICM 2018
(indicele de complexitate a cazurilor)
TCP 2018
 (tarif pe caz ponderat)
Tarif pe caz rezolvat  
  1 2 3=1*2  
  1,3538 1430 1935,9340  
         
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate)  cu tariful pe caz ponderat (TCP).

 

 

         
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI CRONICE
Fiecare unitate sanitară afişează numai secțiile/compartimentele contractate cu casa de asigurări de sănătate
         
Nr. crt. Denumire secţie/compartiment Codul secţiei/ compartimentului* Tarif maximal pe zi de spitalizare 2018 (lei) Tarif pe zi de spitalizare negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
8.        Pneumoftiziologie                                           1301 200,2 218,38
         
NOTA 1: Tariful contractat pentru anul 2018 nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare prevăzut în tabel, cu excepţia secţiilor de psihiatrie cronici prevăzute la poz. 10 şi 11 a secţiei de recuperare medicală neurologie şi recuperare neuropsihomotorie prevăzute la poz. 15 şi 18, din tabelul de mai sus, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 30%, respectiv secţiilor de pneumoftiziologie şi pneumoftiziologie copii prevăzute la poz. 8 şi 9, pentru care tarifele maximale se pot majora cu până la 15%.
   
           
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ*)  
Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurări de sănătate    
           
           
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi       
Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) 2018 Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)                             
43.   J18.9 Pneumonie, nespecificată     417,73 400,76  
44.   J20.9 Bronşita acută, nespecificată     168,46 168,32  
45.   J44.0 Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor respiratorii inferioare   375,74 371,64  
47.   J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată    360,39 355,26  
48.   J45.0 Astmul cu predominenţă alergică   177,30 175,65  
49.   J47 Bronşiectazia 355,11 351,24  
51.   J84.9 Boala pulmonară interstiţială, nespecificată     381,74 367,89  

 

           
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Fiecare unitate sanitară afişează numai cazurile rezolvate cu procedură chirurgicală contractate cu casa de asigurări de sănătate
           
Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi    
Nr. Crt. Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală Cod Procedură Denumire procedură chirurgicală Tarif maximal pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală (lei) 2018 Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
15 Bronhomediastino - scopie    G02403 Fibrobronhoscopia 629,69 627,18
16 Biopsia pleurei     G03103 Biopsia pleurei 538,48 537,42
           
           
           

 

 

 

 

SERVICII MEDICALE SPITALICESTI an 2018

 

 

 

PENTRU SERVICIILE  MEDICALE DECONTATE DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NU SE POT SOLICITA SUB NICIO FORMĂ PLĂŢI SUPLIMENTARE,CU EXCEPŢIA:

 

- COPLĂŢII, ÎN VALOARE DE MAXIM 10 LEI/SPITALIZARE CONTINUĂ;

- CONTRAVALORII SERVICIILOR HOTELIERE ( CAZARE ARE ŞI MASĂ )  CU UN GRAD RIDICAT DE CONFORT, PESTE CONFORTUL STANDARD, ACORDATE LACEREREA ASIGURAŢILOR.

CONTRIBUŢIA PERSONALĂ A ASIGURAŢILOR PENTRU ACESTE SERVICII ESTE DE MAXIM

300 LEI/ZI.

 

 

ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
- SPITALIZARE CONTINUĂ -

 

PACHETUL DE BAZĂ
- ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE -

         

I. PACHETUL DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI ACUTE

PENTRU CARE PLATA SE FACE PRIN TARIF PE CAZ REZOLVAT (SPITALE DRG)

 
         
 

ICM 2016
(indicele de complexitate a cazurilor)

TCP 2016
 (
tarif pe caz ponderat)

Tarif pe caz rezolvat

 
 

1

2

3=1*2

 
 

1,2451

1430

1.780,49

 

La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.

 

La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate)  cu tariful pe caz ponderat (TCP).

         

II. PACHETUL DE BAZĂ  ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ  PENTRU AFECŢIUNI CRONICE

         

Nr. crt.

Denumire secţie/compartiment

Codul secţiei/compartimentului*

Tarif maximal pe zi de spitalizare 2016 (lei)

Tarif pe zi de spitalizare negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)

c1

c2

c3

c4

c5

1

Pneumoftiziologie

1301

200,20

220,22

         

 

 

           
  ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
- SPITALIZARE DE ZI *) -
 
  PACHET DE BAZĂ
- ACORDAT  PERSOANELOR ASIGURATE -
 
*) Fiecare unitate sanitară afişează numai afecţiunile (diagonisticele) contractate cu      
Casa de Asigurări de Sănătate        
1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi       
Nr. crt. Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate
 (lei)
 
1 J18.9 Pneumonie, nespecificată    417.73 417.73  
2 J20.9 Bronşita acută, nespecificată    168.46 168.46  
3 J44.0 Boala pulmonară obstructivă cronică cu infecţie acută a căilor respiratorii inferioare  375.74 375.74  
4 J44.9 Boala pulmonară obstructivă cronică, nespecificată   360.39 360.39  
5 J45.0 Astmul cu predominenţă alergică  177.30 177.30  
6 J47  Bronşiectazia 355.11 355.11  
7 J84.9 Boala pulmonară interstiţială, nespecificată    381.74 381.74  
           
           
           
2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi      
Nr. Crt. Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală Cod Procedură Denumire procedură chirurgicală Tarif maximal pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală (lei) Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)
1 Bronhomediastino - scopie   G02403 Fibrobronhoscopia 629.69 542,26
2 Biopsia pleurei    G03103 Biopsia pleurei 538,48 303,42
           
4. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif     
pe serviciu medical        
Nr. crt. Denumire serviciu medical Tarif maximal pe serviciu medical Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei)    
1 Diagnosticarea  apneei de somn 238 lei /asigurat 238 lei  /asigurat    
  *) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.